Stichting Nieuw Onderwijs

Stichting Nieuw Onderwijs is opgericht door Margreet Kamman, Jildou Dooper en Belle Dijkstra.

Wij zijn vrije denkers, systeemloos en hebben lef.

Gezamenlijk zorgen wij voor het op gang brengen van onderwijsinnovaties, verbinden wij partijen en inspireren wij anderen.

Meer over Stichting Nieuw Onderwijs: www.stichtingnieuwonderwijs.nl